O 380 crop
O 380 frame

Václav Špála

Portrét Vlasty v zelených šatech

1909

Médium

olej na plátně

Rozměry

88 × 70 cm

Inventární číslo

O 380

Akvizice

v roce 1974 zakoupeno od rodiny autora

Značeno

vlevo dole: VŠ 09, vzadu pozůstalostní štítek s názvem Vlasta v tmavozelených šatech a č. 46

Václav Špála (1885–1946) pocházel z devíti dětí a v rodině se prý udržovala téměř archaická pospolitost, kterou si posléze přenesl i do své vlastní rodiny. Tomu odpovídá i skutečnost, že během svého života vytvořil řadu portrétů svých blízkých, v počátcích tvorby zejména rodičů a sester. Dívka, kterou název obrazu určuje jako Vlastu, však jednou z jeho šesti sester není a dosud se nepodařilo určit, o koho se jedná. V roce 1909 ji namaloval hned ve dvou variantách. V soupisu svých prací, kde si pro vlastní orientaci k jednotlivým obrazům připisoval krátké charakteristiky, je u první z nich poznámka „munchovská“ (dnes Galerie výtvarného umění v Ostravě), kdežto obraz z chebské sbírky popsal jako „Vlasta nad umyvadlem“.1 I ten však prozrazuje, jak silně Edvard Munch díky své pražské výstavě v roce 1905 zasáhl celou Špálovu generaci.

1 BURGET, Eduard – MUSIL, Roman: Václav Špála. Soupis díla. Praha: Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, 2002, s. 42 a 44.