O 318 crop
O 318 frame

Václav Špála

Dvorek

1907

Médium

olej na plátně

Rozměry

36 × 42 cm

Inventární číslo

O 318

Akvizice

v roce 1971 zakoupeno ze soukromé sbírky

Značeno

vpravo dole: VŠ 07
Raný obraz Václava Špály (1885-1946) z doby, kdy ještě studoval na pražské Akademii, ukazuje, že Špála už od počátku tíhnul k dynamickému expresivnímu projevu a nadsazené barevnosti, inspirované fauvisty. V galerijních sbírkách je evidovaný pod jménem Dvorek, V soupisu díla, který si Špála začal vést v roce 1925 a zahrnul do něj i starší obrazy, jej lze nejspíš spojit s číslem 3, u nějž je připsáno „Zahrádka (doma v Sobotce)“.1 V Sobotce žila Špálova rodina od roku 1904, kdy si zde jeho otec koupil cihelnu.

1 Burget, Eduard - Musil, Roman: Václav Špála. Soupis díla. Praha: Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, 2002