O 152 crop
O 152 frame O 152 detail O 152 frame

Antonín Hudeček

Chalupa (Chalupy, Chalupy u vody)

1906 nebo 1907

Médium

olej na plátně

Rozměry

80 × 90 cm

Inventární číslo

O 152

Akvizice

v roce 1964 zakoupeno ze soukromé sbírky

Obraz Chalupa Antonína Hudečka (1872–1941) bývá interpretován jako pozdní ohlas výstavy malířů z kolonie Worpswede u Brém, které představila výstava v Mánesu v září 1903. Členové kolonie Otto Modersohn, Fritz Overbeck a další také s oblibou zobrazovali útlé kmeny stromů zrcadlící se na hladině kanálů a tomuto motivu dodávali až dekorativní rozměr v sytější barevné škále, kterou najdeme i na Hudečkově obrazu.1 Ludmila Karlíková dokonce poznamenala, že na chebském obraze se modř objevuje „v intenzitě, jakou jsme u Hudečka dosud nepoznali“ a tato „intenzita zapůsobí v tomto obraze téměř expresivně“.2
Chebský obraz zachycující venkovskou stodolu u vodního toku není datován ani opatřen přípisem s názvem. Už při nákupu do sbírek galerie byl však dán do souvislosti s jiným autorovým obrazem se stejným motivem Chalupy (1906, Národní galerie v Praze), který již tehdy patřil k nejznámějším autorovým dílům a v roce 1957 se dokonce ocitl na obálce publikace představující sbírku moderního umění Národní galerie.3 Z výše uvedených důvodů byl chebskému obrazu dán stejný název i datace. Vročení je od té doby bez výhrad respektováno, když však v roce 1983 Ludmila Karlíková reprodukce obou děl vzájemně konfrontovala v Hudečkově monografii, použila pro chebský obraz, nejspíš pouze pro rozlišení, název Chalupy u vody. S největší pravděpodobností byl však na autorově samostatné výstavě v Topičově salonu v roce 1907 prezentován pod názvem Chalupa.4 V roce 2011 se na aukčním trhu objevil obraz Letní odpoledne, jehož motiv plynule navazuje na chebskou kompozici, a vše naznačuje, že byl malován ve stejné době.
Obraz Chalupy z Národní galerie Antonín Matějček lokalizoval do Starého Kolína.5 Hudeček sem poprvé přijel v roce 1906 na pozvání přítele Rudolfa Béma, který zde byl již o rok dříve, spolu tu malovali i v roce 1907 a Hudeček zde už sám krátce pobýval ještě v roce 1908. Pochází odtud několik známých obrazů zachycujících nízká vesnická stavení, budovy na Letním odpoledni však mají odlišný charakter. Lze je však ztotožnit se zdejším Bašteckým mlýnem před přestavbou v roce 1910. Všechny tři obrazy jsou tedy malovány z břehu mlýnského kanálu zvaného Černá struha.6

1 KUBÍK, Petr: Malby Antonína Hudečka kolem roku 1900. Diplomová práce. ÚDU FF UK v Praze, Praha 2017, s. 193.
2 KARLÍKOVÁ, Ludmila: Antonín Hudeček. Praha 1983, s. 54.
3 Národní galerie v Praze. Sbírka moderního umění. Díl I. Praha 1957.
4 Antonín Hudeček. Katalog výstavy v Topičově salonu v termínu 14. 9. až 13. 10. 1907. Obdobný titul jako u obrazu z Národní galerie, pouze převedený do singuláru, by odpovídal tomu, že druhé stavení zde téměř není vidět.
5 MATĚJČEK, Antonín: Antonín Hudeček. Praha 1947, s. 54.
6 Antonín Hudeček, Chalupy, 1906. Katalog výstavy. GAVU Cheb, Opus magnum, 12. dubna – 24. června 2018. Texty Marcel Fišer, Michael Zachař. Cheb 2018. Dostupné online.